Барилга цахилгаан холбоо, автоматжуулалт
Ухаалаг гэр
удирдлагын систем